رفتن به بالا

  • جلدهای بعدی کتاب «تئوری موسیقی در مایکروفر» منتشر شدند

    پیمان مدنی نوازنده و نویسنده از انتشار سه جلد نهایی کتاب «تئوری موسیقی در مایکروفر» خبر داد. پیمان مدنی نوازنده پیانو و مدیر آموزشگاه موسیقی از انتشار سه جلد نهایی کتاب خود با عنوان «تئوری موسیقی در مایکروفر» خبر داد. او گفت: سه جلد نهایی «تئوری موسیقی در مایکروفر» با ترجمه نگار پارسا از سوی انتشارات دلواژه منتشر شده است که دو جلد اول آن اوایل تابستان منتشر شد و ...