رفتن به بالا

  • انتشار کتاب نظم ­آهنگ و موسیقی قرآن از فرزین حبیب ­زاد

    کتاب نظم ­آهنگ و موسیقی قرآن اثر فرزین حبیب ­زاده توسط انتشارات سبحان در تهران چاپ و منتشر شد. کتاب نظم آهنگ و موسیقی قرآن نوشته فرزین حبیب زاده توسط انتشارات سبحان منتشر شد. این کتاب بازخوانی و تحلیل نظم آهنگ و موسیقی قرآن کریم در تفسیر پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی است که در سه بخش کلی و با مقدمه ای در باب چگونگی ارتباط لفظ و معنا در قرآن کریم و اهمیت هماهنگی و ...