رفتن به بالا

  • اجرای Stars and Stripes Forever در جشنواره ترنم فتح

    یگان موسیقی دانشگاه علوم انتظامی امین، در پنجمین جشنواره ترنم فتح که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، مارشی شاد از سوزا نواختند تا در این روزها شادی را به قلب مخاطبان خود بیاورند. مارش یا رزم آهنگ نوعی موسیقی ضربی و قوی است که توسط ارکسترهای نظامی نواخته می‌شود و جان فیلیپ سوزا موسیقیدان مشهور، با عنوان پادشاه مارش شناخته می‌شود. این ارکستر نظامی یک موزیک میهن ...