رفتن به بالا

  • «ردیف سنتور ابوالحسن صبا» منتشر شد

    «ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا» با بازنویسی، ویرایش و تعلیقات شهاب مِنا پژوهشگر و ناشر آثار موسیقایی در ۲ جلد منتشر شد. کتاب «ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا» با بازنویسی، ویرایش و تعلیقات شهاب مِنا از پژوهشگران و ناشران موسیقی ایرانی در ۲ مجلد توسط نشر خُنیاگر پیش روی مخاطبان قرار گرفت. در توضیح این اثر پژوهشی تالیفی آمده است: «مجموعه دو جلدی‌ که فراروی خود ...