رفتن به بالا

  • کتاب «اخبار کنسرت در مطبوعات از دوره‌ قاجار تا پایان سال 1330» منتشر شد

    کتاب «اخبار کنسرت در مطبوعات از دوره‌ قاجار تا پایان سال 1330» به کوشش مهدی نورمحمدی توسط نشر ماهور منتشر شد. به گزارش خبرآوا، این کتاب حاوی اخبار مربوط به اجرای کنسرت در ایران از قدیمی‌ترین دوران در عصر قاجار تا پایان سال 1330 خورشیدی است. در این کتاب هرگونه مطلب مرتبط با کنسرت، اعم از اعلان‌ها، گزارش‌ها و نقدهای به چاپ رسیده در روزنامه‌ها و مجلات مختلف که بعضی از ...