رفتن به بالا

  • مداحی های ریتم‌دار چقدر در بین مردم طرفدار دارد؟

    نظرسنجی جدید ایسپا نشان داده است که ۶۶/۷ درصد از مردم مداحی‌های سنتی و ۴/۱ درصد از مردم نیز سبک‌های جدید مداحی همراه با ریتم و موسیقی را می‌پسندند. پی بردن به معناهایی که در دل سنت‌های یک جامعه نهفته است، چندان آسان نیست اما از رویکردها و باورهای آن حکایت دارد و مراسم سوگواری و عزاداری محرم در فرهنگ ایران نیز از این دست سنت‌هاست. همه می‌دانیم که رکن اصلی ایام ...