رفتن به بالا

  • ابتذال محض؛ دست‌ و پا زدن‌ های ساسی برای دیده شدن

    ساسی با آهنگ برادران لیلا، به دنبال مقاصدی است که درنتیجه یک شکست در کارنامه‌اش رقم خورده است. او در این سال‌ها کنسرت مستقل چندانی را تجربه نکرد و در برخی اجراها نیز هو شد. تهیه‌کنندگان ریسک سرمایه‌گذاری روی این مهره را نمی‌کنند و موقعیت مردمی وی با ریزش ۲ میلیونی مخاطبانش به خطر افتاده. در چنین شرایطی انتشار یک آهنگ با فرم قدیمی چه پیامی دارد؟ ساسی این روزها ...