رفتن به بالا

  • فرهاد فخرالدینی «هفت اقلیم» را می‌سازد

    به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو ایران، آخرین اثر فرهاد فخرالدینی با عنوان «هفت اقلیم» به سفارش کمیسیون ملی یونسکو ایران در آخرین مراحل تولید قرار دارد. حجت‌الله ایوبی دبیرکل این کمیسیون درباره این اثر گفت: این اثر استاد فرهاد فخرالدینی در زمینه تصنیف آثار ارکسترال، به سفارش کمیسیون ملی یونسکو در مراحل پایانی تولید قرار دارد. اثر مذکور با نام «هفت اقلیم» ...