رفتن به بالا

  • محمدعلی دلپذیر استاد دهل تربت جام درگذشت

    یکی از پژوهشگران شناخته شده حوزه موسیقی اقوام ایران با انتشار متنی از درگذشت یکی از استادان مطرح موسیقی تربت جام خبر داد. علی مغازه ای از پژوهشگران مطرح موسیقی نواحی ایران از درگذشت محمدعلی دلپذیر استاد دهل تربت جام و یکی از ذخایر موسیقی منطقۀ شرق خراسان طی روزهای گذشته خبر داد. در متن منتشر شده از سوی علی مغازه ای آمده است: «بار دیگر موسیقی اقوام و نواحی ایران ...