رفتن به بالا

  • «ربابه» ساز تخصصی اهوازی‌هاست

    موسی مطیری می‌گوید: موسیقی منحصر به هیچ قومی نیست. مثلا مقام «دشتی» را عرب می‌خواند و یک ایرانی فارس زبان نیز به خواندن آن می‌پردازد. حتی ترک‌زبانان هم دشتی می‌خوانند. هیچ مرزی در موسیقی وجود ندارد. همه موسیقی‌ها کلیتی واحد هستند و پیامی دارند. اصلا نه تنها موسیقی زبان مشترک اقوام ایران که زبان مشترک همه مردم دنیاست. در ایران کرد، لر، عرب، ترک، بلوچ، مازندرانی،‌ ...