رفتن به بالا

  • صاحب سبک بودن در آواز کار دشواری است

    یکی از موضوعاتی که نگرانی‌ها را نسبت به موسیقی دستگاهی ایران بیشتر کرده، توجه حداکثری به موسیقی ظاهرا پاپ با اشعار و محتوایی سطحی و گاه سخیف است. قدرت تبلیغات این نوع از موسیقی تا به آنجاست که به راحتی در این سال‌ها سلایق و نظرات مخاطبان عام و خاص را تحت تاثیر خود قرار داده است. در کنار این اتفاق ناخوشایند، موسیقی دستگاهی ایران همچنان مهجور است. سالهاست مخاطبان کمتر ...