رفتن به بالا

  • کسری بختیاریان:

    به دلایلی هویت شخصی از آثار ترانه‌سرایان حذف شده است

    این ترانه‌سرا با اشاره به اینکه هویت شخصی در آثار ترانه‌سرایان از بین رفته است، گفت: ای کاش می‌توانستیم آثاری را خلق کنیم که تنها برای یک خواننده قابل استفاده باشند. یعنی آنقدر هویت مشخص داشته باشند که امکان ارائه آن با صداهای مختلف وجود نداشته باشد. کسری بختیاریان در خصوص تفاوت شعر محاوره و ترانه گفت: تعاریف بسیاری برای ترانه وجود دارد اما تعریف پذیرفته‌شده‌ای ...