رفتن به بالا

  • دو کتاب موسیقایی برای تربیت شنوایی منتشر شد

    دو اثر پژوهشی موسیقایی در قالب فعالیت های انجام گرفته در مدرسه عالی موسیقی و «بیست دونوازی برای سازهای ایرانی» طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان موسیقی ایرانی قرار گرفته است. دو اثر پژوهشی - موسیقایی در قالب فعالیت های انجام گرفته در مدرسه عالی موسیقی اثر مرحوم علینقی وزیری و بازنویسی شهرام آقایی پور و بیست دونوازی برای سازهای ایرانی اثر شیما شاه محمدی طی روزهای ...