رفتن به بالا

  • کارگاه آموزشی استاد داریوش طلایی برگزار می شود

    انجمن موسیقی ایران، به مدت دو روز چهاردهم و پانزدهم دی ماه کارگاه آموزشی استاد داریوش طلایی، ردیف دان و نوازنده تار و سه تار با موضوع “بداهه پردازی در موسیقی دستگاهی ایران” را برگزار می کند. به گزارش خبرآوا و به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، «کارگاه بداهه پردازی در موسیقی دستگاهی ایران» با هدف اشتراک تجارب و مهارتهای استاد داریوش طلایی در زمینه بداهه ...