رفتن به بالا

  • پیش‌نویس سند موسیقی کشور در مرحله بررسی نهایی است

    مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بررسی نهایی متن پیش نویس سند موسیقی توسط شورای هنر خبر داد. محمد اله یاری درباره سند موسیقی و چرایی طولانی شدن تصویب این سند اظهار داشت: مصوبه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال ۱۳۹۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به تدوین سند ملی موسیقی کرد. دبیرخانه موقت تدوین سند در معاونت امور هنری با ...