رفتن به بالا

  • ساخت و نواخت نی تالشی ثبت ملی شد

    ساخت و نواخت نی تالشی (لله) در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید. آرمین فریدی پژوهشگر موسیقی اقوام که به همراه شایان عابدی‌ پور درباره ساخت و نواخت نی تالشی پژوهش کرده و مستندات ثبت این ساز را فراهم کرده‌اند، از ثبت ملی نی تالشی در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد. لله‌ تالشی از خانواده‌ نی چوپانی است که نواختن آن در سراسر البرز رایج است. جنس این سازی بادی از ...