رفتن به بالا

  • آغاز پروژه «سی ساز»؛ رویدادی پژوهشی در حوزه موسیقی

    پروژه موسیقایی «سی‌ساز» در قالب یک رویداد پژوهشی، نمایشگاهی در حوزه موسیقی ایرانی و سازشناسی از روز بیست و نهم اردیبهشت‌ ماه آغاز شده است. پروژه موسیقایی «سی ساز» در قالب یک رویداد پژوهشی نمایشگاهی در حوزه موسیقی ایرانی و سازشناسی از روز بیست و نهم اردیبهشت ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و پژوهشگران عرصه موسیقی آغاز شد. در این نمایشگاه مستقل پژوهشی، تجربی تعدادی ...