رفتن به بالا

  • نمایش ساز و نوازندگی زنان در شبکه نمایش خانگی ممنوع است؟

    ممنوعیت نمایشِ ساز در شبکه‌های تلویزیونی، اگرچه سال‌هاست امری بدیهی به نظر می‌رسد، اما شکسته شدن این محدودیت در مواردی معدود در سال‌های گذشته، باز هم این امیدواری را از اذهان زنده نگه داشته که شاید بتوان در این زمینه تدبیری اندیشید. با این همه در شرایطی که انتظار می‌رود قوانین ممیزی در شبکه‌ نمایش خانگی کمی متفاوت‌تر از شبکه‌های سراسری اعمال شود. انتشار مطالبی ...