رفتن به بالا

  • موسیقی سیستان و بلوچستان گذشته‌ای ۴۵۰۰ ساله دارد

    عبدالرضا مجدی درباره دیرینگی موسیقی ناحیه سیستان و بلوچستان گفت: «اینگونه موسیقیایی به حدود ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ سال گذشته باز می‌گردد و برآمده از فرهنگِ جیرفتی است.» به نقل از رادیو گفت‌وگو، یک پژوهشگر موسیقی با بیان اینکه فرهنگ منطقه شرق ایران، بخش‌هایی از پاکستان، خراسان بزرگ و افغانستان را در بر می‌گیرد که به عصر مفرق باز می‌گردد، گفت: «اگر به آثار تمدنی این مناطق ...