رفتن به بالا

  • حوزه هنری کودک و نوجوان اردوی مهارتی سرود برگزار می‌کند

    مرکز سینوا مبتکر پلتفرم «انتشار و آرشیو آثار سرود و جمع خوانی» برای شناسایی، راه اندازی، تقویت گروه‌های سرود و ارتقای سطح کیفی آنها اردوهای مهارتی برگزار می کند. مرکز سینوا مبتکر پلتفرم «انتشار و آرشیو آثار سرود و جمع خوانی» توسط حوزه هنری کودک و نوجوان و به منظور شناسایی، راه اندازی، تقویت گروه‌های سرود و ارتقای سطح کیفی آنها با تاکید بر وجوه تربیتی آن ...