رفتن به بالا

  • پیش‌نویس سند موسیقی کشور در مرحله بررسی نهایی است

    مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بررسی نهایی متن پیش نویس سند موسیقی توسط شورای هنر خبر داد. محمد اله یاری درباره سند موسیقی و چرایی طولانی شدن تصویب این سند اظهار داشت: مصوبه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال ۱۳۹۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به تدوین سند ملی موسیقی کرد. دبیرخانه موقت تدوین سند در معاونت امور هنری با ...
  • نگاشت نهادی برنامه‌های اجرایی پیش‌نویس سند ملی موسیقی

     امور هنر و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای را با هدف تکمیل و نهایی سازی پیش نویس سند ملی موسیقی در اداره کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار کرد. در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور محمد اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عرفان‌پور سرپرست مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، میرزمانی مدیر امور هنر و صنایع ...