رفتن به بالا

  • تدوین سند ملی موسیقی به پایان رسید

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه شورای هنر کشور از پایان تدوین سند ملی موسیقی و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به پایان تدوین سند ملی موسیقی گفت: فرایند تدوین و بررسی سند ملی  موسیقی به پایان رسید و با انجام ویرایش نهایی برای تصویب و ابلاغ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود. به گزارش خبرآوا به نقل از مرکز روابط ...
  • نگاشت نهادی برنامه‌های اجرایی پیش‌نویس سند ملی موسیقی

     امور هنر و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای را با هدف تکمیل و نهایی سازی پیش نویس سند ملی موسیقی در اداره کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار کرد. در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور محمد اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عرفان‌پور سرپرست مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، میرزمانی مدیر امور هنر و صنایع ...