رفتن به بالا

  • کنسرت کودکان و نوجوانان سندرم‌ داون، اوتیسم و روشندل

    کنسرت موسیقی کودکان و نوجوانان سندروم‌ داون، اوتیسم و روشندل با حضور ۲۶ شرکت‌کننده در کنسرواتوار موسیقی تهران برگزار شد. کنسرت کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه عصر جمعه (دوم دی) در کنسرواتوار موسیقی تهران برگزار شد. یازده نفر از کودکان و نوجوانان شرکت کننده در این کنسرت دارای اختلالات اوتیسم، سیزده نفر سندروم داون و ۲ نفر روشندل بودند. در این کنسرت که به ...