رفتن به بالا

  • کتاب ردیف ویولن استاد ابوالحسن صبا؛ تنظیم برای ساز قانون منتشر شد

    کتاب «ردیف ویولن استاد ابوالحسن صبا - تنظیم برای ساز قانون راست کوک» با تنظیم ملیحه سعیدی و اجرای بهار امراللهی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. «ردیف ویولن استاد ابوالحسن صبا - تنظیم برای ساز قانون راست کوک» عنوان یکی از مجموعه های پژوهشی در حوزه موسیقی ایرانی است که به تازگی با تنظیم ملیحه سعیدی و اجرای بهار امراللهی توسط نشر ماهور پیش روی مخاطبان قرار گرفته ...