رفتن به بالا

  • جزییات برگزاری جشنواره سرود روستایی رضوی اعلام شد

    دبیر جشنواره سرود روستایی رضوی از حمایت گروه‌های سرود روستایی در حوزه‌های مختلف آموزشی و اجرای برنامه در قالب‌های مجزا خبر داد. سید مجتبی ذبیحی دبیر جشنواره سرود روستایی رضوی درباره این جشنواره گفت: ایجاد این بخش به دلیل پتانسیل خوبی است که در زمینه سرود در روستاها داریم. به دلیل امکانات کم در روستاها و هزینه هایی که در سرودهای رسمی کشور می شود، بهتر دیدیم بخش ...