رفتن به بالا

  • جشنواره از هلیل تا جاز، تاریخ شیدایی نی در جنوب کرمان

    نی در جنوب کرمان حکایت‌ها دارد. این خطه که مامن کوچ‌نشینان مختلف کشورمان در گذشته بوده مرکز تلفیق و آفرینش شیوه های مختلف نی نوازی شده است. هوای مطلوب در زمستان اقوام مختلف ایران زمین را طی سال ها و قرن ها به سمت جنوب کرمان کشانده و جیرفت به عنوان منطقه ای حاصل‌خیزتر مورد توجه بیشتری بوده است. اقوام کرد، لر، ترک، بلوچ و عرب از قدیم هرکدام موسیقی خاص خود را داشته اند که ...