رفتن به بالا

  • جزئیات برگزاری شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران اعلام شد

    دبیر شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، درباره جزئیات این جشنواره که برای نخستین بار در پنج منطقه و دو بخش برگزار می شود، توضیحات خود را ارائه کرد. به گزارش خبرآوا و به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، محمدعلی مرآتی اعلام کرد: امسال مقرر شد که جشنواره‌ شانزدهم موسیقی نواحی با هدف تعالی و بهینه‌تر شدن و همچنین استفاده‌ از ظرفیت سایر استان ...
  • برگزاری نشست موسیقی کردستان و ترمینولوژی موسیقایی در اقوام

    در روز چهارم جشنواره موسیقی نواحی، دو نشست تخصصی با حضور ناصر بهرام بیگی و محمدعلی مرآتی دبیر جشنواره برگزار شد. به گزارش خبرآوا و به نقل از ستاد خبری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، بخش اول این نشست به سخنرانی ناصر بهرام‌بیگی اختصاص داشت که گونه‌های آوازی مقام بیات در حوزه فرهنگی زاگرس و تورس (کردستان‌های ایران، عراق و ترکیه) را بررسی کرد٫ هوشنگ جاوید، ...