رفتن به بالا

  • مجموعه کتاب‌های «مجمع الادوار» منتشر شد

    یکی از نویسندگان و پژوهشگران عرصه موسیقی از تدوین و انتشار مجموعه کتاب‌های «مجمع الادوار» در قالب سه بخش متفاوت تئوری موسیقی خبر داد. شهاب منا ناشر، نویسنده و پژوهشگر موسیقی از بازنویسی و انتشار مجموعه کتاب‌های «مجمع الادوار» به تالیف و تتبع مهدی قلی هدایت (مخبر السلطنه) خبر داد. او گفت: مجمع‌الادوار، تألیف و تتبع مهدی‌قلی هدایت، اثری است نظری که در سه بخش ...