رفتن به بالا

  • موسیقی ایرانی موجب شکل‌گیری نمایش آیینی شد

    پژوهشگر حوزه موسیقی گفت: موسیقی ایرانی در زمینه و قالب هنرِ تعزیه ماندگار و موجب شکل‌گیری نمایش آیینی و آهنگین بی‌نظیر ایرانی شد. نشست تخصصی بررسی ردیف آوازی در تعزیه‌خوانی با هدف بررسی ارتباط متقابل میان آواز در تعزیه و موسیقی ردیف دستگاهی همچنین اهمیت موسیقی توصیفی در تعزیه در فرهنگستان هنر برگزار شد؛ در این نشست، بهمن نامور مطلق، رییس فرهنگستان هنر و تعدادی ...