رفتن به بالا

  • خاطره بازی در موسیقی با «خاطره باز»

    سال‌هاست موسیقی نواحی و بومی کشورمان با نگاه جدید و نو آهنگسازان و راویان موسیقی خصوصا نوازندگان و آهنگسازان بومی کشور پایش به دیگر ژانرها باز شده و برای شناساندن و معرفی بیشتر آن به مخاطبان، همراهی و تغییر در ارکستراسیون و اجرای آن در کنار دیگر ژانرها؛ جای خودش را باز کرده است. البته هم راویان آنها با این اقدام در جذب توجه مخاطب به این گونه از موسیقی موفق ...