رفتن به بالا

  • معرفی مدیران ارکسترها و هماهنگی موسیقی و سرود رسانه ملی

    در جلسه شورای مدیران دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما، مهیار مهرآذر به عنوان مدیر ارکسترها و عبدالرضا صفایی به عنوان مدیر هماهنگی موسیقی و سرود صدای رسانه ملی معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی دفتر شعر و موسیقی و سرود، در جلسه شورای مدیران این دفتر که با حضور علیرضا قزوه و جمعی از مدیران دفتر شعر و موسیقی و سرود برگزار شد، مهیار مهرآذر به عنوان مدیر ارکسترها ...