رفتن به بالا

  • مسلم کریمی:

    صندوق اعتباری هنر مخصوص هنرمندان است

    صندوق اعتباری هنر، مجموعه‌ای گسترده از هنرمندان حوزه تجسمی تا اهالی رسانه و اعضای قدیمی صنایع دستی را تحت پوشش حمایتی خود قرار می‌دهد. یکی از مسائلی که اما با توجه به گسترده بودن مخاطبان این مجموعه مطرح می‌شود، این است که با توجه به ظرفیت بودجه مالی، آیا صندوق اعتباری هنر ظرفیت ارائه‌ی خدمات به تمام این افراد را داراست؟ اخیرا پرسش‌هایی از سوی هنرمندان حوزه ...