رفتن به بالا

  • طنین موسیقی بوشهر و کردستان با لیان در تالار وحدت

    کنسرت گروه موسیقی بوشهری «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان در روزهای دهم و یازدهم اسفند در تالار وحدت تهران برگزار شد. به گزارش خبر آوا، گروه موسیقی لیان کنسرت خود را با نی انبان نوازی محسن شریفیان به همراه نوازندگی شاخ مارپیچ توسط محمود بردک نیا و با همراهی نوازندگی سنج و دمام سایر اعضای گروه آغاز کرد. پس از آن، برای اجرای قطعه محله خومونی توسط خواننده گروه آکا ...