رفتن به بالا

  • نوازنده پیشکسوت تار و عود در بیمارستان بستری شد

    محمد دلنوازی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد. به گزارش خبرآوا و به نقل از خانه موسیقی ایران، محمد دلنوازی از هنرمندان و نوازندگان پیشکسوت موسیقی ایرانی در حوزه تارنوازی و عودنوازی به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری شد. محمد دلنوازی از جمله هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی است که طی سال‌های اخیر از محضر بسیاری از ...