رفتن به بالا

  • «چوغرو» تنها ساز کوبه‌ای چهارگوش در دنیاست

    یاسین شرفایی در توضیح درباره موسیقی محلی استان کرمان، می‌گوید: «چوغرو» یکی از سازهای منحصر به فرد روستای «بیدخون» و تنها ساز کوبه‌ای چهارگوش در کل دنیاست که در هیچ کشوری مشابه آن را نخواهید یافت. اینکه می‌گوییم موسیقی نواحی مختلف ایران به طرز غیر قابل باوری دچار تنوع و گوناگونی است، اصلا اغراق نیست. تنها اگر موسیقی مناطق اصلی کشور را برشمریم، (اگر از اقوام ایران و ...