رفتن به بالا

  • علت عدم امکان ثبت نام اعضای انجمن صنفی موسیقی در سایت صندوق اعتباری هنر

    از آنجا که هنر برای اغلب هنرمندان در دنیای امروز شغل محسوب می‌شود و بخش زیادی از عمر آن‌ها را دربرمی‌گیرد لذا بیمه و حمایت‌های قانونی از این قشر پرجمعیت نیز از اهم واجبات است. اغلب رشته‌های هنری در کشور دارای صنف هستند و آن اصناف به عنوان نمایندگان هنرمندان با دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ارتباط دارند. صندوق اعتباری هنر که طی جلسه‌ای در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۸۲ فعالیت خود ...