رفتن به بالا

  • نام نویسی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

    به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، به منظور پوشش حداکثری هزینه‌های درمانی خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور، صندوق اعتباری هنر همچون سالیان گذشته خدمات بیمه تکمیلی اعضاء خود را از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ارائه می دهد. ثبت نام بیمه تکمیلی در یک مرحله (بدون تمدید) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ از طریق وب سایت صندوق؛ به نشانی www.honarcredit.ir انجام خواهد ...