رفتن به بالا

  • برگزاری نشست درباره مقامهای موسیقی تالشی توسط آرمین فریدی

    دومین نشست پژوهشی سومین روز پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی با موضوع «مقام های موسیقی تالشی و ابهام زدایی از واژگان پرکاربرد» برگزار شد. به گزارش خبرآوا، نشست پژوهشی «مقام های موسیقایی تالشی و ابهام زدایی از واژگان پرکاربرد» در سومین روز پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با سخنرانی آرمین فریدی از پژوهشگران موسیقی نواحی ایران برگزار شد. وی در ابتدای ...